Präisser

Duerch d'Index-Tranche vum Abrëll 2023 ginn et nei Präisser :

  • Individuell psychologesch Consultatioun (45-60 Minutten) ---------------------- 116 €
  • Psychologesch Consultatioun an der Famill / Koppel (45-60 Minutten) --- 135 €

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑